חדר ארונות

מדידת חדרי ארונות

חדר ארונות מייצרים תמיד לפי מידות מדוייקות של החדר כדי לנצל בצורה מירבית את כל החלל הניתן לשימוש בצורה הנוחה ביותר וכמובן כדי ליצור גישה נוחה לכל מדף  ומגירה בארון.

מדידה מדוייקת בחדר הארונות תיצור אפשרות להצמיד את הארון לקירות – עד המילימטר האחרון ולניצול מושלם של החדר שלכם.

אז מה עכשיו?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =