features

חדר ארונות

מדידת חדרי ארונות

חדר ארונות מייצרים תמיד לפי מידות מדוייקות של החדר כדי לנצל בצורה מירבית את כל החלל הניתן לשימוש בצורה הנוחה ביותר וכמובן כדי ליצור גישה נוחה לכל מדף ומגירה בארון.

חדר ילדים

מדידת חדרי ילדים

חשיבות המידות לתיכנון חדר ילדים הינה ברורה לחלוטין.
ברגע שמתכננים חדר ילדים לפי מידות הקירות הפתחים ונקודות החשמל אנו מתאימים את הריהוט בצורה מושלמת לחדר ולצורכי הילדים…

מדידת מטבחים

לא משנה באיזה חברה תחליטו להזמין מטבח, הצעד הראשון לתיכנון הוא מדידת החלל!
המטבח הינו לב הבית והוא מתוכנן בדיוק מושלם ומותאם לפי מידה…